Paardensport Vlaanderen

Eventing: Eventingforum 2021

01-02-2021 · Paardensport Vlaanderen, KBRSF en LEWB

KBRSF, LEWB en Paardensport Vlaanderen, hebben het initiatief genomen om op vrijdag 5 maart om 19.00u het “EERSTE NATIONALE EVENTING FORUM” te organiseren. 

Het doel van het Forum is om na te gaan op welke manier wij de Eventingsport vooruit kunnen stuwen, zowel op het vlak van internationale resultaten als op de werking en de beleving in het algemeen.  

Ter voorbereiding van dit Forum, hebben een aantal werkgroepen tijdens de voorbije maanden intensief overleg gepleegd met ruiters, organisatoren, begeleiders en eigenaren.

De werkgroepen en hun resp. voorzitters:

  • Topruiters: Eddy De Smedt
  • Ruiters 4*: Lieven Tsjoen
  • Organisatoren: Gust Desmedt
  • Eigenaars: Patrick D’Eer
  • Begeleiding: Didier Hergot

Gezien de Covid-19 omstandigheden waren de mogelijkheden om “live” te vergaderen beperkt en werd er binnen elke doelgroep ook een online enquête georganiseerd. De samenvatting van deze enquêtes vindt u hieronder terug in de vorm van een PPT presentatie. Deze slides zullen op vrijdag 5 maart verder worden toegelicht door leden van de TSC, de commissies en het pas aangestelde Team management.

Aangezien we niet alleen de mensen die deel uitmaakten van de werkgroepen en online bevraagd werden, wensen te horen t.g.v. dit Forum, willen we ook graag uw mening kennen. Daarom hebt u tot maandag 1 maart de kans om hierop te reageren en eventuele vragen en of bemerkingen te formuleren, dit kan via mail naar forumeventing2021@equibel.be. Wij nemen deze graag mee op ter voorbereiding van het Forum en zullen deze voorleggen aan de resp. sprekers, die hier tijdens het Forum zelf graag zullen op ingaan.

Wij kijken uit naar uw reacties. Nu al hartelijk dank voor uw medewerking en uw blijvende inzet voor de Eventingsport!  

Bijlage: Presentatie conclusies