Paardensport Vlaanderen

Eventing: Voorlopige kalender 2023

30-12-2022 · · FEI

Dankzij de inzet van de organisatoren heeft de nationale eventingcommissie een voorlopige kalender voor 2023 opgesteld.

Het gaat om een voorlopige versie omdat we de organisatoren de kans willen geven hun programma zo optimaal mogelijk op te maken voor de ruiters.
De rode data zijn nog te bevestigen data.

Zo heeft Minderhout nog gesprekken met FEI om eventueel hun datum die al aangeduid was begin juli te veranderen naar eind mei om organisatorische redenen.
We hebben daarom beide datums in de kalender opgenomen maar deze wedstrijd zal slechts één keer georganiseerd worden. Ciney zal zeker hun datum behouden zoals nu voorzien.
De internationale wedstrijd van Waregem zal voorzien worden op de aangegeven datum maar dient nog bevestigd te worden door FEI.

Met een voorlopige kalender willen we de ruiters toch al de mogelijkheid geven om een planning te maken, in januari voorzien we een definitieve versie.

Verdere informatie omtrent reglementen, formats en Belgische kampioenschappen zullen jullie aansluitend bij de definitieve kalender krijgen.

We wensen jullie een fijn eindejaar en een sportief 2023!

Ik wil de voorlopige kalender zien