Paardensport Vlaanderen

Jumping: Aanpassing reglement Cyclus 2022

27-06-2022 · Paardensport Vlaanderen, LEWB & KBRSF · Paardenfotograaf

Na een grondige analyse van het puntensysteem, in overleg met verschillende stakeholders van de cyclus en om in de geest van het opgezette reglement te blijven, waar we altijd een spreiding van de kalender en een individuele planning beoogd hebben, werd er vandaag besloten om de paarden (4- en 5- jarigen) die 609 punten of meer behaalden (op basis van de 9 beste resultaten)  in de STX Cyclus uit te roepen tot kampioenen 2022.

Het reglement voor de 6- en 7-jarigen blijft ongewijzigd.

De STX Cyclus is dit jaar goed verlopen maar de springcommissie is er zich van bewust dat met name naar volgend jaar de puntentelling grondig moet herbekeken worden om de geest van de cyclus goed te weerspiegelen.