Paardensport Vlaanderen

Jumping: Basisinschrijvingen van de STX Cyclus jonge paarden worden geannuleerd.

05-05-2020 · EP

Vorige week communiceerden we rond de stand van zaken aangaande de organisatie van wedstrijden waarbij alle wedstrijden al in elk geval geannuleerd worden tot 8 juni.

Voor de STX Cyclus jonge paarden betekent dit concreet dat reeds 6 manches van het oorspronkelijke voorziene traject niet kunnen doorgaan. De springcommissie heeft beslist om de STX Cyclus zoals die in zijn huidig format was voorzien te annuleren. Als gevolg daarvan worden de basisinschrijvingen van de STX Cyclus jonge paarden geschrapt en zullen deze aanstonds teruggestort worden.

Uiteraard zetten we nog steeds alles op alles om tijdens het zomerseizoen, en we hopen vanaf 8 juni, wedstrijden te organiseren. Heel concreet zal er in dat geval ook een aangepast opleidingstraject met aangepaste wedstrijden voor jonge paarden voorzien worden. Voor dit jaar kan dat een STX Cyclus versie 2.0 worden.

In tussentijd gaan we verder op zoek naar een manier om onze competitiesport op een veilige en verantwoorde wijze te kunnen organiseren en aanbieden. Wij timmeren verder aan de weg en hopen, samen met jullie, zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over het verdere verloop van het wedstrijdseizoen.