Paardensport Vlaanderen

Jumping: Regelgeving achterbeenbeschermers gewijzigd voor jeugd

16-07-2020 ·

In 2020 wijzigde er heel wat aan de regelgeving rond beenbeschermers voor bepaalde reeksen. Naast de reeds bekende regelgeving voor de specifieke reeksen voor jonge paarden, zijn er dit jaar bijkomende regels voor de beenbeschermers in de reeksen specifiek voorbehouden voor pony’s, scholieren, juniors, young riders, U25 en/of veteranen.  Deze nieuwe reglementering geldt voor deze welbepaalde reeksen op alle wedstrijden. De jeugdwedstrijden zijn ondertussen gestart maar we zagen nog heel wat ruiters die niet op de hoogte zijn. 

Om een duidelijk beeld te vormen hebben we daarom de concrete reglementering in een tabelvorm gegoten. Op de eerste pagina wordt weergeven wat wel en niet toegelaten is in bepaalde reeksen, op de tweede pagina wordt de toepasbaarheid uitgelegd. Daarnaast kan je ook een uitgebreidere versie vinden van de regelgeving voor beenbeschermers.

In de reeksen voor jonge paarden blijft de bestaande reglementering van toepassing en zal die ook strikt gevolgd worden.

Tabel regelgeving beenbeschermers 

Handleiding beenbeschermers