Paardensport Vlaanderen

Jumping: de STX Cyclus voor jonge paarden blijft vernieuwen.

09-11-2020 · EP via GM

In het Corona-jaar 2020 werd er een STX Cyclus 2.0 georganiseerd en na grondige evaluatie heeft de springcommissie beslist om ook volgend jaar dit groeicircuit voor de jonge paarden te blijven vernieuwen.  Begin volgend jaar wordt er verder gesleuteld aan de details, maar er is wel al een basis gelegd met enkele cruciale beslissingen

 

 • Meer wedstrijd en dus een betere spreiding
  • Dit jaar was het deelnemersaantal overweldigend en kreunde de cyclus onder zijn eigen succes. Daarom willen we meer wedstrijden organiseren zodat de druk verlaagt op de wedstrijden
  • We blijven inzetten op de mogelijkheid om jaargangen te combineren op één wedstrijddag (4 en 5, 5 en 6, 6 en 7, …)
  • Er worden 14 wedstrijden georganiseerd, de beste 9 resultaten zullen tellen. 
  • Van deze 14 wedstrijden vinden er 9 plaats in Vlaanderen en 5 in Wallonie.  De laatste cyclus is in Gesves als aanloop naar het Belgisch Kampioenschap.

 

 • Financieel
  • Dit jaar werden de basisinschrijvingen afgeschaft
  • Ook in 2021 zullen we alles doen om de cyclus zo laagdrempelig mogelijk te houden

 

 • Klassement en eindstand cyclus
  • De springcommissie bekijkt verder de mogelijkheid om extra punten te geven naargelang de cyclus vordert.  Zodat de moeilijkere wedstrijden ook meer impact hebben op de eindstand
  • We wensen ook de mogelijkheid te behouden om na een vast aantal foutloze omlopen bij 4- en 5-jarigen een selectie te krijgen voor BK.  Ook hier willen we echter een garantie inbouwen dat aan de “hogere” wedstrijden wordt deelgenomen (dus eerder achteraan in het seizoen)

 

 • Een aparte kwalificatiewedstrijd Belgisch Kampioenschap in Gesves

 

 • Selectie Belgisch Kampioenschap
  • Er zullen wildcards te verdelen zijn via de provinciales en via de stamboeken
  • Voor de 6-jarigen is er eveneens de mogelijkheid om via internationale wedstrijden een selectie af te dwingen.

 

 • Belgisch Kampioenschap
  • Het BK Jonge Paarden wordt gespreid over twee locaties.
  • Midden augustus wordt het BK 7-jarigen georganiseerd in Opglabbeek, samen met een CSI4* wedstrijd. 
  • Een week later wordt het BK 4-, 5- en 6-jarigen georganiseerd in Gesves.

 

Kortom, weer heel wat wijzigingen en vernieuwende ideeën die verder zullen afgewerkt worden als er ook duidelijkheid is aangaande de algemene situatie voor de sport begin volgend jaar.  In ieder geval willen we met de STX Cyclus verder werken om DE organisatie bij uitstek te worden waar jonge paarden zich op de beste manier kunnen ontwikkelen en groeien naar een mooi Belgisch Kampioenschap als springplank voor hun jumpingcarrière.