Paardensport Vlaanderen

Jumping: selectiecriteria BK Jonge Paarden Gesves

12-07-2023 · EP

Binnen iets meer dan een maand, van 15 tot 20 augustus zal het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden plaatsvinden in Gesves.

Om aan dit kampioenschap te kunnen deelnemen, dienen de paarden over een kwalificatie te beschikken. Deze kwalificatie kan op verschillende manieren verworven worden. We willen ze dan ook graag nog even verduidelijken.

1.Kwalificatie via de STX Cyclus

  • 4-jarigen: De beste 150 (*) paarden van het eindklassement zijn gekwalificeerd voor het Belgisch Kampioenschap. 
  • 5-jarigen: De beste 200 (*) paarden van het eindklassement zijn gekwalificeerd voor het Belgisch Kampioenschap. 
  • 6-jarigen: De beste 180 (*) paarden van het eindklassement  zijn gekwalificeerd voor het Belgisch Kampioenschap. 

=> Om het klassement van de STX Cyclus te bepalen worden de resultaten van de 9 beste resultaten van de eerste 10 deelnames in aanmerking genomen. 

(*) De juiste aantallen kunnen nog bijgestuurd worden afhankelijk van het aantal deelnemers in de cyclus en het programma van het BK.  De vermelde aantallen zullen in geen geval verlaagd worden, indien gewenst en mogelijk eventueel verhoogd.

2.Kwalificatie via de selectiewedstrijd

Voor de 4-, 5-, 6-jarigen wordt er eveneens een afzonderlijke open kwalificatiewedstrijd georganiseerd die toegang geeft tot het Belgisch Kampioenschap.

Deze wedstrijd gaat door op dinsdag 1 en woensdag 2 augustus in Gesves. 

3.Wildcards via de stamboeken

De 3 Belgische stamboeken (WBFSH) krijgen elk 5 wildcards voor elke jaargang voor deelname aan het Belgisch Kampioenschap.  De stamboeken bepalen autonoom aan wie ze deze wildcards toekennen.

4.Wildcards via de provinciales

Elke provinciale vereniging (lid Paardensport Vlaanderen of LEWB) krijgt 3 wildcards voor de 4-jarigen, 2 wildcards voor de 5-jarigen en 1 wildcard voor de 6-jarigen.

De provinciale bepaalt autonoom aan wie ze deze wildcard toekent maar uiteraard op basis van objectieve criteria en beoordelingen zoals een kampioenschap of een regelmatigheidscriterium. 

In elk geval dient elke provinciale te voorzien in een sluitend systeem (ook bij de 4-jarigen) om tot een objectieve selectie van één paard met aanduiding van reserves te komen.

5.Op basis van deelname aan internationale wedstrijden (6-jarigen)

  • Deze kwalificatie is enkel geldig voor ruiters met een geldige internationale licentie.
  • Deze kwalificatie is enkel geldig voor paarden van een stamboek WBFSH en geldig geïmmatriculeerd bij KBRSF
  • Deze kwalificatie is enkel voor de 10 beste 6-jarigen op basis van de resultaten behaald tijdens de periode januari tot midden juli.
  • De plaatsen worden toegekend op basis van de 6 beste resultaten die op internationale wedstrijden behaald zijn, en dit enkel in de proeven voorbehouden voor 6-jarigen, en met name enkel de zogenaamde “finale”proeven of Grote Prijs.
  • De ruiters/eigenaars zijn zelf hiervoor verantwoordelijk en dienen uiterlijk op 20 juli het overzicht van deze resultaten door te geven aan de verantwoordelijke cyclus van de liga. (jumping@paardensport.vlaanderen)
  • Op basis van deze resultaten wordt een puntentelling georganiseerd
Basisomloop  
Foutloze omloop 61 punten
1 tem 3 strafpunten 51 punten
4 strafpunten 41 punten
5 tem 7 strafpunten 31 punten
8 strafpunten 21 punten
meer dan 8 strafpunten 11 punten
uitsluiting of opgave 1 punt

                                        

2e fase of herkansing  
Foutloze omloop 20 punten
1 tem 4 strafpunten 10 punten
5 strafpunten en meer 0 punten
  • In geval van een ex aequo wordt er rekening gehouden met het aantal eerste plaatsen, tweede plaatsen ..

6.Op basis van deelname aan Belgian Stallion Competition

De winnaars van het eindklassement van de 4-jarigen en het podium van het eindklassement van de 5- en 6-jarigen krijgt een wildcard voor het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden te Gesves.

Indien een geselecteerde ruiter van de Belgian Stallion Competition niet deelneemt aan het BK, wordt deze wildcard aangevuld uit de STX Cyclus ranking.

7.Op basis van deelname aan Beker van België 4-,5- en 6-jarigen

Het podium van het eindklassement van de 4-, 5- en 6-jarigen krijgt een wildcard voor het Belgisch Kampioenschap Jonge Paarden te Gesves.

Indien een geselecteerde ruiter van de Beker van België niet deelneemt aan het BK, wordt deze wildcard aangevuld uit de STX Cyclus ranking.

 

Overzicht selectie (NIET VIA STX CYCLUS)

* deze selectie wordt verder aangevuld van zodra de wildcards gekend zijn.