Paardensport Vlaanderen

Nieuwe reglementering: Registratie inrichting waar paardachtigen worden gehouden

09-02-2022 · BCP

Naar aanleiding van de bekendmaking van de nieuwe Europese diergezondheidswet, moeten inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden vanaf 9 februari 2022 geregistreerd zijn via de website www.horseid.be/extranet.

De nieuwe Europese diergezondheidswet (Animal Health Law) maakt deel uit van een reeks maatregelen van de Europese Unie om de gezondheids- en veiligheidsnormen voor de hele landbouwsector en voedselketen te versterken.

Deze nieuwe wet werd in een verordening gegoten, wat betekent dat de regels rechtstreeks toepasselijk zijn in de verschillende Europese lidstaten. Dit heeft tot gevolg dat al deze regels in de hele EU geharmoniseerd zijn.

Wat de paardensector betreft, is een belangrijke wijziging de verplichting om inrichtingen waar paardachtigen worden gehouden met ingang van 9 februari 2022 te registreren. Zij zullen een registratienummer toegekend krijgen. Er wordt een periode voorzien om dit in regel te stellen tot en met 31 juli 2022 voor elke verantwoordelijke van een inrichting.

Onder inrichtingen wordt verstaan: plaatsen waar paardachtigen worden gehouden, zoals stallen, boxen en weiden.

Informatieve video

Voor wie geldt de registratie?

Hoe registreer ik mijn inrichting?

Dit kan je via de website van HorseID doen.

 

Voorbeeld register, dat je dient bij te houden per inrichting:

 

Vragen?

Gelieve hiervoor contact op te nemen met de Belgische Confederatie van het Paard (BCP).