Paardensport Vlaanderen

Voltige: nieuws uit de commissie

08-04-2021 · MDS

Voorbije maandag heeft de eerste vergadering van de nieuw samengestelde voltigecommissie plaatsgevonden. Het team van Bram Balcaen, Ann Proost, Anke Camphyn en Renaat Vanlerberghe wordt nu ook versterkt door Chadia Spoelders en Dirk Borgmans. Deze twee nieuwe commissieleden zijn zeker geen onbekenden in het voltigelandschap.

De aanhoudende coronamaatregelen zorgden ervoor dat de voltigekalender 2021 een start in mineur kende. Drie nationale wedstrijden, zijnde CVN Roeselare, CVN Zomergem en CVN Schilde werden inmiddels geschrapt op de kalender. Ook de CVI Lier, die gepland stond van 13 t.e.m. 16 mei werd geannuleerd. Dit betekent dat er ook in 2021 geen internationale wedstrijd zal doorgaan in België. De huidige wedstrijdkalender is terug te vinden op Equibel. Zodra er versoepelingen mogelijk zijn, herbekijkt de commissie de voltigekalender om deze zo optimaal mogelijk in te vullen.

Een volgend agendapunt waren de reglementswijzigingen in het nationale voltigereglement, het kaderreglement en het lastenboek. Betreft het nationale voltigereglement werden er in de 2021 versie geen wijzigingen aangebracht. Het finale reglement wordt asap gepubliceerd op Equibel. Wij raden elke club aan om dit reglement nog eens grondig door te lezen voor aanvang van het seizoen. Ook het kaderreglement kent geen wijzigingen ten opzichte van de 2020 versie en kan worden geraadpleegd op de website van Paardensport Vlaanderen. Een aangepaste versie van het lastenboek wordt eerstdaags gepubliceerd en doorgestuurd aan de organiserende clubs. Het lastenboek kan ook steeds worden bekeken via de website.

De commissie heeft al een eerste brainstorm gehad over de opleidingen en trainingen die zij in 2021 wenst aan te bieden aan de longeurs, voltigeurs en officials. Wij hopen dit snel te kunnen concretiseren en met een positieve noot terug te koppelen. Hou daarom ook zeker onze voltige activiteitenkalender in de gaten.

Tot slot werd er beslist om het “commissienieuws” te introduceren. Op deze manier wensen wij de voltigeclubs en voltigeurs te informeren over de commissiewerking en de behandelde punten.

Heeft u hierover nog vragen? Of wenst u een punt voor te leggen aan de commissie? Gelieve dan contact op te nemen via voltige@paardensport.vlaanderen.