Paardensport Vlaanderen

Algemene voorwaarden

Wij hechten belang aan duidelijke afspraken wat betreft de sportkampen. We trachten je dan ook zo goed mogelijk te informeren. Hieronder kan je onze algemene voorwaarden van de sportkampen terugvinden. Heb je een vraag waar je het antwoord niet op vindt, neem dan contact op met Paardensport Vlaanderen via sportkampen@paardensport.vlaanderen of 09 274 10 42.

Inschrijven

Inschrijvingen voor minderjarigen worden aanzien als ingediend door de ouder(s), voogd of verantwoordelijke. Indien het gekozen sportkamp beschikbaar is, verschijnt aan het einde van de inschrijvingsprocedure de keuze om online te betalen of te betalen via overschrijving. Bij online betaling is de inschrijving onmiddellijk volledig in orde; bij betaling via overschrijving moet het sportkamp ten laatste 1 maand voor de start betaald zijn, sportkampen die plaatsvinden tijdens de zomervakantie moeten betaald zijn voor 1 juni. Bij een latere betaling kan de inschrijving niet langer gegarandeerd worden.

 

Persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens verstrekt via inschrijving worden opgenomen in het ledenplatform van Paardensport Vlaanderen vzw. Afbeeldingen van deelnemers kunnen worden gepubliceerd, zowel door Paardensport Vlaanderen vzw als door de kampplaatsen. Bij inschrijving verklaren de deelnemers en/of hun ouders zich hier mee akkoord. Indien je hiermee niet akkoord gaat, kan je dat schriftelijk melden.

Je hebt recht op toegang tot je persoonlijke gegevens en kan hiervan steeds verbetering of verwijdering vragen (wet op de privacy 08/12/92).

Deelnameprijs

De basisdeelnameprijzen zijn steeds volledig zodat deelnemers voor aanvang van een sportkamp niet voor verrassingen komen te staan. Indien er (vrijblijvende) opties zijn, zoals aankomst op zondagavond, deelname brevetafname, speciale wensen qua voeding ...wordt de meerprijs steeds vermeld in de begeleidende brief. De deelnameprijs omvat:

 • volledig verblijf in volpension;
 • permanente begeleiding door gediplomeerde lesgevers;
 • gebruik van infrastructuur en materiaal;
 • verzekering lichamelijke ongevallen en burgelijke aansprakelijkheid.

Kortingen

Leden van Paardensport Vlaanderen vzw genieten van een korting van 15,00€ per sportkamp. De korting wordt enkel in mindering gebracht indien het lidmaatschap (in het jaar van inschrijving) in orde is, voordat er ingeschreven wordt. Deze korting wordt automatisch in mindering gebracht wanneer het lidmaatschap gekoppeld is aan het ledenprofiel. 

Sommige kampplaatsen bieden een korting aan wanneer meerdere kinderen van hetzelfde gezin tijdens dezelfde week op sportkamp gaan. Deze korting wordt niet automatisch verrekend en hiervoor moet je contact opnemen met de kampplaats in kwestie.

Er gelden voor sommige sportkampen extra sociale kortingen voor kinderen uit kansengroepen. Hiervoor werken we samen met Iedereen Verdient Vakantie; voor meer info of inschrijvingen verwijzen we dan ook door naar Iedereen Verdient Vakantie.

De meeste mutualiteiten bieden een tussenkomst in sportkampen. Na afloop van het sportkamp vind je onder je account op www.bridle.be > sportkampen > inschrijvingen een standaardattest waarmee je naar het ziekenfonds kunt gaan. 

Sportkampen van Paardensport Vlaanderen zijn fiscaal aftrekbaar voor kinderen tot de leeftijd van 14 jaar (dag dat een kind 14 jaar wordt). Indien je er recht op hebt, vind je op het einde van het jaar een fiscaal attest in het account van de deelnemer op www.bridle.be > upload documenten.

 

Annulering

Een annulering moet steeds schriftelijk gemeld worden aan Paardensport Vlaanderen vzw.

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:

 • Kamp zomervakantie:
  • Geannuleerd voor 1 juni: we rekenen 10% administratieve kost aan;
  • Geannuleerd na 1 juni: annuleren kan enkel met een geldig doktersattest - we rekenen 10% administratieve kost aan.
 • Andere vakantieperiodes:
  • Geannuleerd ten laatste 1 maand voor de start: we rekenen 10% administratieve kosten aan;
  • Geannuleerd binnen de maand voor de start: annuleren kan enkel met een geldig doktersattest - we rekenen 10% administratieve kost aan.
 • Een begonnen sportkamp (er wordt gerekend vanaf aankomst op de kampplaats) wordt niet terugbetaald.

Verzekeringen

Alle deelnemers van de sportkampen zijn verzekerd voor lichamelijke ongevallen en burgerlijke aasprakelijkheid door Paardensport Vlaanderen vzw (Polis bij Arena nv).

Diefstal/verlies/beschadiging persoonlijke spullen

Noch uitbaters van kampplaatsen, noch lesgevers, noch het bestuur van Paardensport Vlaanderen vzw kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verlies, de diefstal of de beschadiging van voorwerpen die eigendom zijn van de deelnemers.

Verloren voorwerpen

Om te vermijden dat persoonlijke spullen verloren gaan, vragen we om alles zo goed mogelijk te naamtekenen of herkenbaar te markeren. Verloren of vergeten voorwerpen worden bijgehouden op de kampplaatsen en kunnen daar, na telefonisch contact, afgehaald worden. We vragen om zeker geen waardevolle spullen mee te geven op sportkamp.

Gedragscode sportkampen

Paardensport Vlaanderen vzw wil dat elke deelnemer een fijn sportkamp beleeft. Door in te schrijven gaat elke ouder en deelnemer akkoord met de gedragscode van Paardensport Vlaanderen vzw.

ROKEN: is verboden onder de 16 jaar. Voor wie ouder is dan 16 jaar, wordt roken enkel toegestaan na overleg met de kampverantwoordelijke op de daarvoor voorziene plaatsen en tijdstippen. Dus niet in de slaapkamers, paardenstallen of eetzaal tijdens de maaltijden.

DRUGS: zijn te allen tijde verboden. Wie betrapt wordt, wordt onvoorwaardelijk en onmiddellijk naar huis gestuurd.

WAARDEVOLLE VOORWERPEN: zoals elektronica, juwelen, tablet ... laat je thuis. Paardensport Vlaanderen vzw is niet verantwoordelijk voor schade, diefstal of verlies aan eigen goederen.

SCHADE: wie iets stuk maakt van de kampplaats of de organisatie, wordt gehouden de schade te vergoeden.

 

Uitsluiting

Paardensport Vlaanderen vzw heeft het recht om deelnemers die de groepsgeest verstoren of zichschuldig maken aan verboden praktijken te schrappen van deelname aan verdere vakanties en naar huis te sturen, zonder terugbetaling van het inschrijvingsgeld.

Klachten

Ondanks alle inspanningen en goede zorgen van Paardensport Vlaanderen vzw om de meest geslaagde sportkampen aan te bieden, is het steeds mogelijk dat een deelnemer meent een gegronde klacht te hebben. Deze klacht dient schriftelijk te worden bezorgd aan Paardensport Vlaanderen vzw met bijvoeging van de nodige bewijsstukken, ten laatste 14 dagen na het einde van het sportkamp.