Paardensport Vlaanderen

Topsport en studie

Ben je student en combineer je je studies met je sportcarrière?
We geven je graag meer uitleg over de mogelijkheden. 

Topsport in het secundair onderwijs

F-statuut

Het F-statuut is een statuut waarbij een specifieke doelgroep, nl. de ruiters uit het Talententeam een flexibel leertraject kunnen aanvragen indien zij hier nood aan hebben. 

De school moet hier steeds de goedkeuring geven, en Paardensport Vlaanderen kan hiervoor geen afwezigheden afdwingen. Het is dus van groot belang om steeds in gesprek te gaan met de onderwijsinstelling. 

Hoe kan je het F-statuut aanvragen? 

Enkel ruiters die opgenomen zijn in het Talententeam kunnen het F-statuut aanvragen. De aanvraag verloopt via Paardensport Vlaanderen. 

De deadline voor het aanvragen van een flexibel leertraject is 15 juli 2024 voor 2024-2025.

Nuttige documenten: 

Omzendbrief

Alle leerlingen in het basis- en secundair onderwijs hebben de mogelijkheid een aantal  gewettigde dagen afwezig te zijn voor sportactiviteiten. Hiervoor verwijzen we naar de omzendbrief SO 2005/04 (omzendbrief) rond afwezigheden in het secundair onderwijs. In artikel 2.2. en 2.2.2. wordt vermeld dat een directie/klassenraad autonoom kan beslissen om een leerling vrij te stellen voor deelname aan de sportieve manifestatie. Dit is een beslissing met goodwill van de directie van de school. Er is m.a.w. geen beroep mogelijk tegen de beslissing van de directie. Indien je hiervan gebruik wil maken,  raden we aan om dit te bespreken met de schooldirectie.

Paardensport Vlaanderen kan een attest  opmaken  met de bevestiging van (inter)nationale resultaten, dat je aan de school kan bezorgen.

Wens je graag een attest van je huidige niveau? Contacteer Marlies via talentenplan@paardensport.vlaanderen

Wens je een bevestiging van deelname aan een internationale wedstrijd? Contacteer de disciplineverantwoordelijke.

 

Topsport in het basisonderwijs

Ook voor het basisonderwijs verwijzen we naar de omzendbrief voor afwezigheden van leerlingen. Ook hier beslist de directie autonoom over het al dan niet wettigen van de afwezigheid. De passage staat in artikel 4.2.2.1 (afwezigheden wegens persoonlijke omstandigheden – code P).

 

Topsport in het hoger onderwijs 

In het hoger onderwijs kan elke onderwijsinstelling eigen criteria opstellen om een topsportstatuut uit te geven. Contacteer je school/universiteit/hogeschool voor meer informatie. 

In vele gevallen vraagt je onderwijsinstelling een aanbevelingsbrief van Paardensport Vlaanderen.
Denk je hiervoor in aanmerking te komen en wens je graag een aanbevelingsbrief?
Contacteer Marlies via talentenplan@paardensport.vlaanderen.