Paardensport Vlaanderen

G-sport paardrijden

Er is nood aan sportbegeleiders om sporters met een beperking te begeleiden. Deze sportbegeleiders dienen, naast de specifieke kennis van de sport ook op de hoogte te zijn van de verschillende groepen G-sporters en hun specifieke kenmerken.

Tijdens de aanvullende opleiding G-paardrijden leer je beginnende en/of recreatieve G-sporters begeleiden op clubniveau, rekening houdend met de ontwikkelingskenmerken van de doelgroep. 

Tijdens de cursus maak je in het sporttakoverschrijdend gedeelte kennis met de G-sportstructuur en de verschillende groepen G-sporters met elk hun specifieke eigenschappen en bewegingsmogelijkheden. In het sportspecifieke gedeelte wordt de verdere vertaalslag naar de paardensport gemaakt en maak je kennis met de specifieke materialen, infrastructuur en reglementen en de principes van het classificatiesysteem.

Inschrijven

In 2024 wordt er geen opleiding G-paardrijden georganiseerd.