Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Corona > Corona en economie > Steunmaatregelen

Steunmaatregelen

Op welke overheidssteun mag ik als bedrijf rekenen tijdens deze crisis?

Op de website van VLAIO worden alle steunmaatregelen toegelicht voor ondernemingen die getroffen worden door de maatregelen rond corona.

Zie: www.vlaio.be/corona

Op deze website staan links naar alle mogelijke steunmaatregelen. Dit dossier wordt bij elke wijziging aangevuld. Of Men tracht de informatie steeds zo snel mogelijk up to date te brengen.

U vindt er ook de weg naar het aanvraagdocument voor de Corona hinderpremie. De aanvragen moeten digitaal ingediend worden via het aanvraagformulier op voormelde website van VLAIO:  https://aanvraagcoronapremie.be

De corona hinderpremie is er voor alle ondernemingen die een fysieke locatie verplicht moeten sluiten omwille van de maatregelen die de federale overheid heeft genomen.

Ook de bedrijven uit de paardenhouderij komen in aanmerking voor de Corona hinderpremie.

Dat geldt onder andere voor de horeca maar ook voor maneges-pensionstallen. Als sportinstelling zijn deze verplicht gesloten. Enkel in functie van dierenwelzijn is er nog activiteit. Niet alleen vallen inkomsten weg;  maneges worden daarbij ook nog geconfronteerd met de blijvende kost voor de verzorging en voeding van de paarden.

Om van de corona hinderpremie te kunnen geniet  moet wel voldaan worden aan de hiertoe gestelde voorwaarden, onder andere:

  • Het moet gaan om de verplichte sluiting van een fysieke locatie. Voor lesgevers die zelf geen fysieke locatie hebben vormt dat een probleem.
  • Het  is ook vereist dat het gaat om een activiteit in hoofdberoep of bijberoep met volledige sociale bijdragen.
  • Of een vennootschap met rechtspersoonlijkheid, met telkens minstens één werkende vennoot of één voltijdsequivalent (VTE) RSZ-ingeschrevene in dienst.
  • Ook VZW’s komen in aanmerking mits ze minstens 1 personeelslid in dienst hebben.

De voorwaarden voor de corona hinderpremie vindt u terug op de website van VLAIO: www.vlaio.be/coronahinderpremie .