Paardensport Vlaanderen

Corona: Update maatregelen na MB 07/03/2021

08-03-2021 · Paardensport Vlaanderen, Paardenpunt Vlaanderen en LRV

Het MB van 07/03/2021 voorziet in de volgende voor de paardenhouderij relevante versoepelingen:

 • Je mag met 10 personen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld, samen buiten komen
 • De kinderen tot en met 12 jaar mogen bij sporttrainingen vergezeld worden door één persoon van hetzelfde huishouden.
 • Kampen zijn toegestaan voor één of meerdere groepen van maximum 25 kinderen tot en met 12 jaar, de begeleiders niet meegeteld, wanneer deze uitsluitend buiten worden georganiseerd.

Deze maatregelen zijn van kracht vanaf 8 maart 2021.

 

We zetten even alles op een rijtje wat betreft de paardensport:

Sporters jonger dan 13 jaar:

 • Er wordt geadviseerd te kiezen voor één buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder het risico op verspreiding van Covid-19.
 • Outdoor en indoor trainen is toegestaan. Voor -13-jarigen geldt indoor een bubbel van 10 (exclusief begeleiding door één persoon van hetzelfde huishouden). Outdoor kan dit met maximum 25 personen. Sportbegeleiders worden niet meegeteld in het maximum aantal personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Bij voorkeur sport je outdoor.
 • Voor georganiseerde indoor activiteiten dien je toestemming te hebben van de lokale overheid.
 • Wedstrijden met deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan. Een uitzondering hierop is voor de beloftevolle jongeren (nominatief bepaald) en de profsporter volgens de definitie die ondertussen bekend is.

Sporters van 13 (°2007) tot en met 18 jaar (°2002):

 • Er wordt geadviseerd te kiezen voor één buitenschoolse activiteit of hobby. Zo beperk je het aantal groepen waarin je samenkomt en verminder het risico op verspreiding van Covid-19.
 • Indoor sporten is niet toegestaan. De (georganiseerde) activiteit kan enkel buiten beoefend worden.
 • Outdoor trainen is toegestaan. De grootte van de bubbel bedraagt maximum 10 deelnemers. Sportbegeleiders worden niet meegeteld in het maximum aantal personen. Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is door de aard van de sport.
 • Wedstrijdemet deelnemers van verschillende clubs (tornooien, competitie, interclub, …) zijn niet toegestaan. Een uitzondering hierop is voor de beloftevolle jongeren (nominatief bepaald) en de profsporter volgens de definitie die ondertussen bekend is.

Sporters vanaf 19 jaar (°2001 of vroeger):

 • Indoor sporten is niet toegestaan
 • Buiten paardrijden is toegestaan met een maximum van 10 personen, rekening houdend met de social distancing-regels en het samenscholingsverbod. Dit ongeacht of dit in georganiseerd of niet-georganiseerd verband gebeurt. Sportbegeleiders worden wel meegerekend in dat maximum van 10 personen .Contact is enkel toegestaan voor zover dit noodzakelijk is voor de aard van de sport.
 • Wedstrijden zijn niet toegelaten: een uitzondering hierop is voor de beloftevolle jongeren (nominatief bepaald) en de profsporter volgens de definitie die ondertussen bekend is.

Sportkampen:

Hierover wordt volgende week (15/03/-19/03) meer duidelijkheid over gegeven. Sportkampen in de paasvakantie zullen, onder voorbehoud, mogelijk zijn voor jongeren tot en met 18 jaar in groepen tot maximaal 25 personen. Overnachting zou toegelaten worden. Er wordt specifiek protocol uitgewerkt door Sport Vlaanderen. Organisatoren van sportkampen zullen strikt dit Protocol voor sportkampen voor minderjarigen moeten volgen.  Toestemming van de lokale overheid blijft hier wel een vereiste. Van zodra dit protocol beschikbaar is zullen we hier meer informatie over geven.

 

Naast deze maatregelen zijn de volgende nog steeds van kracht:

Wat kan wel (onder voorbehoud van de maatregelen inzake Rhino)?

 • In niet-georganiseerd verband binnen paardrijden met het oog op het dierenwelzijn en de veiligheid. Hou hierbij rekening met de regels die reeds golden (1 paard per 200m², goede verluchting, duidelijk aangeven van het aantal toegelaten paarden per binnenpiste en maximaal 1 begeleider per sporter en per paard).
 • Trainingen van professionele sporters.
 • Professionele wedstrijden, mits deze de goedkeuring hebben gekregen van de minister. Professionele sporters, elitesporters en beloftevolle jongeren kunnen deelnemen aan deze wedstrijden. Duidelijkheid over professionele sporters kan je hier nalezen.

Wat kan niet?

 • In georganiseerd verband binnen paardrijden wanneer je geboren bent in 2008 of vroeger.
 • Publiek toelaten op professionele wedstrijden en trainingen.
 • Horecavoorzieningen.
 • Wedstrijden zijn niet toegelaten voor niet-professionele sporters, jongeren die niet zijn opgenomen op de lijst met beloftevolle jongeren en geïdentificeerde talenten van Sport Vlaanderen, -13-jarige sportbeoefenaars.

Sporters van het geboortejaar 2008 vallen onder de categorie van -13-jarigen tot de dag dat ze 13 worden (behoudens wanneer zij een lessenreeks/seizoen nog moeten volbrengen in onveranderde bubbels). 

Opgelet: de provincie, de gemeente of de uitbater kan steeds striktere regels opleggen!

 

Het Ministerieel Besluit van 07/03/2021 kan u hier raadplegen.

Intussen worden ook onze paarden geteisterd door een virus: Rhino. Wat dat betreft verwijzen we jullie graag naar de Rhino-pagina op onze website.