Paardensport Vlaanderen

Coronavirus:officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn.

17-04-2020 ·

Update Corona richtlijnen: officiële bevestiging dat ritten te paard met maximum twee ruiters, enkel met het oog op het welzijn van het dier, toegestaan zijn

Het gepubliceerd Ministerieel besluit van 17 april 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020, bevat één voor de paardensector belangrijke wijziging. Zie: https://paarden.vlaanderen/userfiles/file/pages/MB-17-4-2020.pdf

Bij de toegestane activiteiten wordt nu ook vermeld: “ritten te paard, en dit enkel met het oog op het welzijn van het dier en met een maximum van twee ruiters." 

Update 20/04/2020:

Voor de menners was het onduidelijk of de uitbreiding met de wandelingen in het kader van dierenwelzijn ook voor hen geldt. De infolijn bevestigt dat je mag gaan dus wandelen met je paard al of niet aangespannen, maar enkel in het kader van het welzijn van het dier, in de onmiddellijke omgeving van de stalling en met maximaal twee ruiters of menners.

 

Wees niet het groepje ruiters dat het verpest voor de rest. Blijf in je kot en hou je aan de regels. Hoe beter we de vooropgestelde regels volgen, hoe sneller we het Coronavirus onder controle krijgen en deze maatregelen zullen versoepelen! Paardenmensen staan alom geprezen als verstandige mensen, doe dus ook nu geen domme dingen.

We danken de overheid alvast voor het belang dat men hiermee aan het welzijn van onze paarden hecht.