Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Officials > Info voor officials

Info voor officials

Lidmaatschap

Je hebt als official bij Paardensport Vlaanderen verschillende mogelijkheden om je aan te sluiten:

  • met een licentie als official- of sportassistant. Hiervoor kan je de inlichtingsfiche invullen en ons bezorgen
  • met een recreatief lidmaatschap. Dit lidmaatschap breng je in orde bij de club waarbij je bent aangesloten. Meer info kan je vinden op de pagina 'recreatief lid'
  • met een wedstrijdlicentie. Alle informatie over de wedstrijdlicenties kan je op deze pagina raadplegen

Als je een recreatieve- of wedstrijdlicentie hebt hoef je geen extra official- of sportassistantlicentie te betalen. Het is wel belangrijk dat Paardensport Vlaanderen elk jaar je inlichtingsfiche ontvangt. Hiermee geef je aan dat je voor het komende jaar je als official wil inzetten en zo kunnen wij controleren of we over de juiste gegevens beschikken voor de uitbetaling van je officialvergoeding. 

Info voor officials

Vergoedingen

Vergoedingen

 

De uitbetaling van de kostenvergoedingen voor de officials op Paardensport Vlaanderen-wedstrijden gebeurt door de Paardensport Vlaanderen. Ook de provinciale afdelingen volgen deze procedure. De provinciale wedstrijden worden vergoed door de provinciale afdelingen.

 

Het algemeen principe is dat sinds 2014 de erkende officials die actief zijn op een Paardensport Vlaanderen-wedstrijden een onkostenvergoeding krijgen door de Paardensport Vlaanderen dit omschreven zoals in het lastenboek van de discipline en het algemeen overzicht (details/discipline). Op provinciale wedstrijden zal dit gebeuren door de provinciale afdelingen.

Voor de uitbetaling heeft de official de keuze uit vijf vergoedingsmogelijkheden:

  • Optie 1A:  vergoedingen die vallen onder het convenant
  • Optie 1B:  vergoedingen die vallen onder het verenigingswerk, meer info vind je op de website Verenigingswerk.be
  • Optie 2:     inkomstenfiche 281.50 
  • Optie 3:     de official kan factureren
  • Optie 4:     de vergoedingen die vallen onder het vrijwilligerswerk
  • Optie 5:     de official wenst niet vergoed te worden

 

Op de wedstrijd waar de official is tewerkgesteld, dient deze een samenvattende staat te ondertekenen om zijn aanwezigheid te bevestigen. Om een vergoeding te ontvangen dient de official lid te zijn van Paardensport Vlaanderen. Dit is niet van toepassing voor erkende buitenlandse officials.

Indien een kilometervergoeding wordt toegekend, dan wordt dat bepaald en betaald op basis van de werkelijk verreden kilometers. Paardensport Vlaanderen zal al deze bijlagen aan de wedstrijdverslagen bijhouden en centraliseren in een register op naam van elke official.

 

De official blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor de eigen (fiscale) situatie.

Indien die afwijkt van de meest gangbare situaties, lijkt het aangewezen om nog steeds contact op te nemen met persoonlijke adviserende instanties, vakbonden, mutualiteiten, RVA, VDAB, ... Indien de official het zelfstandige statuut wil aannemen, lijkt het ook aangewezen om hierin advies te vragen bij deskundigen.

 

Werkwijze:

De officials moeten op een overzichtsblad alle nodige informatie noteren en aftekenen. Het overzichtsdocument moet na de wedstrijd door een verantwoordelijke (afhankelijk per discipline) bezorgd worden aan Paardensport Vlaanderen. Officials die in orde zijn met hun lidmaatschap dienen geen afzonderlijk invuldocument meer in te dienen. De uitbetaling van de officials kan pas gebeuren wanneer de boekhouding in het bezit is van de noodzakelijke documenten.

 

Paardensport Vlaanderen streeft ernaar om binnen de 14 dagen na de wedstrijd de officials te vergoeden indien we in het bezit zijn van alle correct ingevulde documenten.

 

Indien u hierover nog vragen hebt kan u contact opnemen met de disciplineverantwoordelijke of met de boekhouding via boekhouding@paardensport.vlaanderen.

 

Info voor officials

Documenten

Info voor officials

Contact

Contact

 

Voor vragen betreffende disciplinespecifieke opleidingen, wedstrijden en dergelijke kan je terecht bij de disciplineverantwoordelijke.

Voor algemene vragen kan u terecht bij de officialverantwoordelijke.

 

Indien u vragen heeft over de betaling van u vergoeding, kan u hiervoor best de boekhouding contacteren via boekhouding@paardensport.vlaanderen.

 

 

Info voor officials

Contact