Paardensport Vlaanderen

Goed bestuur

Sinds 2016 is er een code voor Goed Bestuur in Vlaamse Sportfederaties. Bij Paardensport Vlaanderen nemen we de principes van Goed Bestuur zeer ter harte. In 2022 haalden we de maximumscore van 100%! Een overzicht van de indicatoren en scores kan je hieronder terugvinden. 

Score Goed Bestuur 2022 uitgereikt door Sport Vlaanderen

Verwezenlijkingen?

Wist je dat we in 2021 ook 100% scoorden en daarvoor bestuursprofielen ontwikkeld hebben? Deze werden opgemaakt met aandacht voor onze missie en kernwaarden. Bekijk ze hier
 

Een andere belangrijke verwezenlijking door de Code Goed Bestuur is de samenstelling van een financiële commissie. Deze commissie zit op geregelde tijdstippen samen om het financiële beleid te bepalen en er vooral voor te zorgen dat Paardensport Vlaanderen een financieel gezonde organisatie blijft. Ten aanzien van de algemene vergadering vertolkt deze commissie ook een zeer belangrijke rol (jaarrekening en begroting). 

Zitten momenteel in de financiële commissie:

  • Onze voorzitter
  • Onze penningmeester
  • Ons financieel bestuursprofiel
  • Onze directeur
  • Onze coördinator financiën
  • Onze externe consultant

Meer info?

Wil je graag meer informatie over Goed Bestuur?

Ga dan zeker even door de code van Sport Vlaanderen! 

Code Goed Bestuur