Paardensport Vlaanderen
U bevindt zich hier: Over > Beleidsvisie

Beleidsvisie

Beleidsplan

Hier kan je een overzicht vinden van het beleidsplan van Paardensport Vlaanderen (toen nog VLP) voor de beleidsperiode 2017-2020.

 

Beleidsplan

Beleidsperiode 2017-2020

Algemene werking:

 

Beleidsfocus jeugdsport

 

Beleidsfocus sportkampen

 

Beleidsfocus topsport

 

Beleidsvisie

Jaarverslag

Elk jaar dient Paardensport Vlaanderen een jaarverslag in te dienen bij Sport Vlaanderen. In dit document rapporteren we over de stand van zaken betreffende vooropgestelde doelstellingen. Hieronder kan je een overzicht vinden van de jaarverslagen van de voorbije jaren.

 

2019

Algemeen werkingsverslag

Werkingsverslag sportkampen

Werkingsverslag jeugdsport

2018

Algemeen werkingsverslag

Werkingsverslag sportkampen

Werkingsverslag jeugdsport

2017

 

Werkingsverslag 2017

 

2016

Basisopdracht 1

Basisopdracht 2

Basisopdracht 3

Basisopdracht 4

Basisopdracht 5

FO Topsport

FO Sportkampen

FO Jeugdsport

2015

Basisopdracht 1

Basisopdracht 2

Basisopdracht 3

Basisopdracht 4

Basisopdracht 5

FO Topsport

FO Sportkampen

2014

Basisopdrachten 1-5

FO Topsport

FO Sportkampen

2013

Basisopdrachten 1-5

FO Topsport

FO Sportkampen

Archief

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2011

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2008

Jaarverslag 2007

Jaarverslag 2006

Jaarverslag 2005

 


 

Beleidsvisie

Ethisch & gezond sporten

Als sportfederatie willen wij een geïntegreerd en onderbouwd beleid voeren rond ethisch en gezond sporten met zowel de sporter als het paard in het achterhoofd. Binnen Paardensport Vlaanderen hebben we daarom een divers en gespecialiseerd team opgericht om ons te helpen een beleid uit te werken en advies te geven, zowel binnen de federatie en de clubs als naar de sporters toe.

 

Onze ethische commissie buigt zich over thema’s als seksueel grensoverschrijdend gedrag, plezierbeleving in de sport, ouders, topsport, fairplay, … en de commissie gezond sporten geeft advies in zaken rond voeding, zithouding, basisconditie, …

 

Ethische commissie

 

In de ethische commissie zetelen (v.l.n.r.):

 • Stephanie Van Cauwenberghe, hippotherapeute en psychotherapeute;
 • Bram De Bock, medewerker Paardensport Vlaanderen en API;
 • Lies Vlamynck, directeur Paardensport Vlaanderen;
 • Stijn Geuvens, arbeidsrechter;
 • Ellen De Keukeleire, medewerker Paardensport Vlaanderen en API;
 • Dirk Demeersman, topruiter en toptrainer;
 • Patrick Verschueren, liaison-officier politie;
 • Lut D'heer, studente diergeneeskunde en clubverantwoordelijke (niet op de foto).

Commissie gezond sporten

 

   In de commissie gezond sporten zitten (v.l.n.r.):

 • Ellen De Keukeleire, medewerker Paardensport Vlaanderen;
 • Mieke De Poortere, verpleegkundige spoed;
 • Jeroen Declercq, dierenarts;
 • Aline Kennof, medewerker Paardensport Vlaanderen;
 • Lies Vlamynck, directeur Paardensport Vlaanderen;
 • Prof. Dr. Hein Heidbuchel, diensthoofd en gewoon hoogleraar cardiologie, president EHRA en board member ESC (niet op de foto);
 • Guy Van Kemseke, urgentieverpleegkundige (niet op de foto).

 

Met onze ‘Algemene gedragscode’ wensen we aan de tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt binnen de volledige organisatie. Aangezien deze gedragscode draait rond kernwaarden die Paardensport Vlaanderen hoog in het vaandel draagt, verwachten we dat alle leden (clubbestuurders, sportbegeleiders, officials, sporters, ...) die aangesloten zijn bij Paardensport Vlaanderen en ook niet-leden die betrokken zijn bij de werking, zich hiernaar gedragen.

 

Daarnaast hebben we binnen Paardensport Vlaanderen ook 2 aanspreekpunten integriteit (API’s). Dit zijn de vertrouwenspersonen binnen Paardensport Vlaanderen die bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag luisteren en advies geven. Ze gaan steeds discreet te werk, maar hebben geen wettelijk beroepsgeheim. Verder zetten zij ook hun schouders onder het beleid rond ethisch en gezond sporten.

 

Contacteer één van de API’s via datisnietoke@paardensport.vlaanderen of telefonisch via 09/274 10 45 (Bram) of 09/274 10 48 (Ellen).

 

Ten slotte kunnen ook externe instanties ondersteunend zijn met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. We zetten er enkele op een rijtje:

 • Dringende hulp – bel 101 of 112
 • Medische hulpverlening – contacteer je huisarts
 • Hulplijn voor alle vormen van geweld, misbruik of kindermishandeling - Hulplijn 1712
 • Centrum voor ethiek in de sport – www.ethischsporten.be

 

Beleidsvisie

Goed bestuur

Bij Paardensport Vlaanderen nemen we de principes van Goed Bestuur, uitgevaardigd door de vorige minister van Sport, zeer ter harte. In 2019 haalden we een topscore van 96,55%. Een overzicht van de indicatoren en scores kan je hier terugvinden. 

 

De bedoeling is om in 2020 een score van 100% te behalen. Het laatste punt waar we nog aan dienden te voldoen, was het hebben van bestuursprofielen. Deze indicator is ondertussen ook in orde, waardoor de topscore binnen is! Interesse in onze bestuursprofielen? Bekijk ze dan hier

 

Wil je graag meer informatie over Goed Bestuur? Ga dan zeker even door de Code Goed Bestuur van Sport Vlaanderen! 

Beleidsvisie

Jaarthema's

Elk jaar kiest Paardensport Vlaanderen een thema dat de nodige aandacht verdient en waarvan bij tijd en stond een onderdeeltje extra wordt belicht via de verschillende communicatiekanalen. 

Lees meer