Paardensport Vlaanderen

Ethisch & gezond sporten

Als sportfederatie willen wij een geïntegreerd en onderbouwd beleid voeren rond ethisch en gezond sporten met zowel de sporter als het paard in het achterhoofd. Binnen Paardensport Vlaanderen hebben we daarom een divers en gespecialiseerd team opgericht om ons te helpen een beleid uit te werken en advies te geven, zowel binnen de federatie en de clubs als naar de sporters toe.

Onze ethische commissie buigt zich over thema’s als seksueel grensoverschrijdend gedrag, plezierbeleving in de sport, ouders, topsport, fairplay, … en de commissie gezond sporten geeft advies in zaken rond voeding, zithouding, basisconditie, …

Ethische commissie

In de ethische commissie zetelen:

 • Julie De Smet, medewerker Paardensport Vlaanderen en API (ter vervanging van Bram De Bock);
 • Ellen De Keukeleire, medewerker Paardensport Vlaanderen en API;
 • Stijn Geuvens, arbeidsrechter;
 • Stephanie Van Cauwenberghe, hippotherapeute en psychotherapeute;
 • Dirk Demeersman, topruiter en toptrainer;
 • Patrick Verschueren, liaison-officier politie;
 • Lut D'heer, studente diergeneeskunde en clubverantwoordelijke (niet op de foto).

Commissie gezond sporten

In de commissie gezond sporten zitten:

 • Julie De Smet, medewerker Paardensport Vlaanderen;
 • Aline Kennof, medewerker Paardensport Vlaanderen;
 • Mieke De Poortere, verpleegkundige spoed;
 • Jeroen Declercq, dierenarts;
 • Dr. Jan Moens, arts anesthesie-intensieve zorg.

Met onze ‘Algemene gedragscode’ wensen we aan de tonen welk gedrag wenselijk is en welk gedrag afgekeurd wordt binnen de volledige organisatie. Aangezien deze gedragscode draait rond kernwaarden die Paardensport Vlaanderen hoog in het vaandel draagt, verwachten we dat alle leden (clubbestuurders, sportbegeleiders, officials, sporters, ...) die aangesloten zijn bij Paardensport Vlaanderen en ook niet-leden die betrokken zijn bij de werking, zich hiernaar gedragen.

Daarnaast hebben we binnen Paardensport Vlaanderen ook 2 aanspreekpunten integriteit (API’s). Dit zijn de vertrouwenspersonen binnen Paardensport Vlaanderen die bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag luisteren en advies geven. Ze gaan steeds discreet te werk, maar hebben geen wettelijk beroepsgeheim. Verder zetten zij ook hun schouders onder het beleid rond ethisch en gezond sporten.

 

Contacteer één van de API’s via datisnietoke@paardensport.vlaanderen of telefonisch via 0499 64 00 01.

Ten slotte kunnen ook externe instanties ondersteunend zijn met betrekking tot (seksueel) grensoverschrijdend gedrag. We zetten er enkele op een rijtje:

 • Dringende hulp – bel 101 of 112
 • Medische hulpverlening – contacteer je huisarts
 • Hulplijn voor alle vormen van geweld, misbruik of kindermishandeling - Hulplijn 1712
 • Centrum voor Ethiek in de Sport (ICES) – www.ethischsporten.be