Paardensport Vlaanderen

Organisatiestructuur

Organogram

Organisatiestructuur

Dagelijks bestuur

Tijdens de verkiezing op maandag 20 maart 2017 werd de raad van bestuur en het dagelijks bestuur verkozen voor de beleidsperiode 2017-2020.

 

Tijdens de raad van bestuur op 18 februari 2019 werd de samenstelling van het dagelijks bestuur gewijzigd. De nieuwe samenstelling ziet er als volgt uit:

 

Voorzitter Glenn Maes
Eerste ondervoorzitter Stijn Geuvens
Tweede ondervoorzitter Jimmy Claesen
Secretaris-Generaal Philippe De Meersman
Penningmeester John Willems
Bestuurder Sven Beirnaert
Directeur (adviseur) Lies Vlamynck
Directeur (adviseur) Inge Vandael


 

Organisatiestructuur

Raad van bestuur

Tijdens de verkiezing van maandag 20 maart 2017 werd de raad van bestuur en het dagelijks bestuur verkozen voor de beleidsperiode 2017-2020.

 

 

Hier kan je de volledige samenstelling zien van de huidige raad van bestuur.

 

Overzicht van de verslagen van deze beleidsperiode:

 

2020

Verslag RVB - 06 - 27/10/2020

Verslag RVB - 05 - 14/09/2020

Verslag RVB - 04 - 29/06/2020

Verslag RVB - 03 - 08/06/2020

Verslag RVB - 02 - 04/05/2020

Verslag RVB - 01 - 18/02/2020

 

2019

Verslag RVB - 01 - 18/02/2019

Verslag RVB - 02 - 13/05/2019

Verslag RVB - 03 - 16/09/2019

Verslag RVB - 04 - 25/11/2019

Verslag RVB - 05 - 23/12/2019

 

2018

Verslag RVB - 01 - 09/01/2018

Verslag RVB - 02 - 19/02/2018

Verslag RVB - 03 - 16/04/2018

Verslag RVB - 04 - 25/06/2018

Verslag RVB - 05 - 24/09/2018

Verslag RVB - 06 - 19/11/2018

 

2017

Verslag RVB - 01 - 27/02/2017

Verslag RVB - 02 - 03/04/2017

Verslag RVB - 03 - 13/06/2017

Verslag RVB - 04 - 11/09/2017

Verslag RVB - 05 - 06/11/2017

 

 

In het kader van Goed Bestuur (principes waar alle sportfederaties bij voorkeur aan voldoen), heeft de raad van bestuur een vergaderschema opgesteld, alsook een procedure voor de vergaderingen vastgelegd. Bij interesse kan je het document hier terug vinden.

Organisatiestructuur

Algemene vergadering

De algemene vergadering van Paardensport Vlaanderen vindt jaarlijks plaats. Alle clubs en provinciales zijn hierop uitgenodigd. 

 

 

Overzicht van de verslagen
 

 Algemene Vergadering      

Verslag Algemene Vergadering 2020

Verslag Algemene Vergadering 2019

Verslag Algemene Vergadering 2018

Verslag Algemene Vergadering 2017

Verslag Algemene Vergadering 2016

 

Buitengewone Algemene Vergadering Verslag Buitengewone Algemene Vergadering 2019 

 

Organisatiestructuur

Commissies

Elke discipline kent haar eigen sportieve commissie, die bestaat uit minstens 4 en maximaal 7 leden. De samenstelling van elke commissie kan je per discipline terug vinden. 

Organisatiestructuur

Provinciales

Paardensport Vlaanderen kent 5 provinciale groeperingen, die de werking op lokaler niveau ondersteunen.

 

 

Lees meer