Paardensport Vlaanderen

Eindtermen

Paardensport Vlaanderen ondersteunt bij de voorbereiding van een menbrevetexamen.
Jekan hier bv de proeven en beoordelingsdocumenten raadplegen:

Algemene  beoordeling praktijk menbrevet A en B

Beoordelingscriteria menbrevet A

Beoordelings- en praktijkformulier menbrevet A

Beoordelings- en praktijkformulier menbrevet B

​Uitgetekende dressuurproef menbrevet B 

Kegelparcours menbrevet B

Een uitgebreide opsomming van de eindtermen vind je terug in onze richtlijnenbundel menbrevetten.
Hierin staat wat je moet kennen/kunnen voor een examen van een menbrevet.