Paardensport Vlaanderen

Richtlijnenbundel

De richtlijnenbundel menbrevetten A en B bevat alle relevante informatie voor deelnemers. Je vindt er informatie over o.a. volgende items:

  • De inschrijving voor een menbrevetexamen;
  • De deliberatie en proclamatie;
  • De eindtermen voor het menbrevet (wat moet je kunnen/kennen?);
  • De slagingscriteria voor menbrevet A en B…

Richtlijnenbundel menbrevetten A en B

Tip: de proeven en beoordelingsdocumenten kan je hier raadplegen!

 

Tarieven menbrevetten

Deelnemers schrijven zich in en betalen de inschrijving rechtstreeks aan de organiserende club.
De club mag zelf een clubbijdrage bepalen voor het huren van de paarden, gebruiken van de accommodatie, de voorbereidende lessen…

Examen menbrevet A of B

lid Paardensport Vlaanderen: € 26 incl. BTW

niet-lid Paardensport Vlaanderen: € 30 incl. BTW

Herexamen theorie

lid Paardensport Vlaanderen: € 11 incl. BTW

niet-lid Paardensport Vlaanderen: € 15 incl. BTW

Herexamen praktijk

lid Paardensport Vlaanderen: € 21 incl. BTW

niet-lid Paardensport Vlaanderen: € 25 incl. BTW

Menbrevettenboek € 20 incl. BTW