Paardensport Vlaanderen

Wat is het Talentenplan?

Het Talentenplan is het ontwikkelingsprogramma van Paardensport Vlaanderen waarbinnen talentvolle jonge ruiters ondersteund worden in hun ontwikkeling tot topsporter. 

Het Talentenplan heeft tot doelstelling toekomstige topruiters in een vroeg stadium te ontdekken en te begeleiden. Ook richt het plan zich op de versteviging van topsportcompetenties door het aanbieden van geschikte opleidingen. We bieden jeugdruiters tools aan die bijdragen tot topprestaties bij de jeugd en de doorgroei naar de seniors faciliteren

Het Talentenplan richt zich op de drie Olympische disciplines, namelijk jumping, dressuur en eventing.

Wie komt in aanmerking voor het Talentenplan?

 • Ruiters die Paardnership centraal stellen.
 • Ruiters die een lidmaatschap hebben bij Paardensport Vlaanderen
 • Ruiters die onder de Belgische nationaliteit deelnemen aan (inter)nationale wedstrijden,
 • Ruiters die voldoen aan de vooropgestelde criteria per discipline.
 • Ruiters die akkoord gaan met de engagementsverklaring.

Hoe is de Talentenplan piramide opgebouwd?

De piramide van het Talentenplan bestaat uit verschillende lagen die in elkaar doorstromen:

 • Het Instapteam (T4): bestaat uit ruiters van 12 tot 21 jaar, die kunnen behoren tot de leeftijdscategorieën Pony’s, Children, Juniors en Young Riders.
 • Het Groeiteam (T3): bestaat uit ruiters van 14 tot 25 jaar, die kunnen behoren tot de leeftijdscategorieën Pony’s, Children, Juniors, Young Riders en U25.
 • Het Toekomstteam (T2): bestaat uit ruiters van 16 tot 25 jaar, die kunnen behoren tot de leeftijdscategorieën Juniors, Young Riders en U25.
 • Het Topteam (T1): bestaat uit ruiters van 18 tot 25 jaar, die kunnen behoren tot de leeftijdscategorieën Juniors, Young Riders en U25 en die actief zijn op het hoogste seniorniveau.

Onderaan de piramide situeert zich de Talentenjacht voor de 3 Olympische disciplines. Dit zijn verschillende (nationale, Vlaamse en provinciale) projecten waarbinnen een eerste detectie naar talent gebeurt. De verantwoordelijkheid hiervan ligt bij de sportieve commissies van Paardensport Vlaanderen.

Ontdek het Talententeam 2024

De ondersteuning van het Talentenplan

Wat mag je verwachten van het Talentenplan?

Het Talentenplan heeft als doel om ruiters te laten doorstromen naar een hoger niveau. Hiervoor wordt afhankelijk van de plaats in de piramide een bepaalde begeleiding en ondersteuning aangeboden aan de ruiters.

Ondersteuning per team

Wat verwachten we van de ruiter en de omkadering (ouders, trainers,...)?

Het Talentenplan verwacht van de ruiters dat zij hun doelstellingen op korte en middellange termijn opnemen in een eigen ontwikkelingsplan.

Het Talentenplan is een ontwikkelingsprogramma d.w.z. dat een ruiter een ontwikkeling moet doormaken richting een hoger niveau om deel te kunnen blijven uitmaken van het Talentenplan.

Het expertenplatform

Wat is het expertenplatform?

 • Het expertenplatform is een groep van mensen, met een doordachte technische kijk op een olympische discipline binnen de paardensport.
 • Het expertenplatform beoordeelt en herkent de factoren, die een rol spelen bij de ontwikkeling van een talent.
 • Het expertenplatform scout en begeleidt onze Talenten met het oog op de uitbouw van een topsportcarrière.
 • Het expertenplatform volgt de ontwikkelingen binnen een olympische discipline en speelt hierop in voor de begeleiding en ondersteuning van de Talenten.
 • Het expertenplatform volgt binnen de olympische discipline de evolutie van de Talenten en potentiële ruiters voor het Talentenplan

Hoe is het expertenplatform samengesteld?

De experten worden door Paardensport Vlaanderen aangeduid. Het expertenplatform is samengesteld uit:

 • Sporttechnici per olympische discipline zoals o.a. trainers, ruiters, ex-Talenten en officials.
 • Chef d’équipes, coaches, jeugdadviseurs van de olympische discipline binnen de categorieën Pony’s, Children, Juniors, Young Riders, U25 en Seniors.
 • Personen met een andere expertise zoals o.a. ouders.

Samenstelling expertenplatform

Wat wordt verwacht van de experten?

De experten volgen de hedendaagse ontwikkelingen in de sport in de ruimste zin van het woord en stellen Paardnership centraal.
De experten hebben een open en positieve mindset en zijn kritisch constructief in hun adviezen.

Wat is de bevoegdheid van het expertenplatform?

 • Het expertenplatform bepaalt per discipline de (sportieve) criteria opdat een ruiter in aanmerking kan komen voor het Talentenplan. De criteria zijn zodanig opgesteld dat ruiters moeten evolueren/doorstromen binnen het Talentenplan.
 • Het expertenplatform heeft de autonome bevoegdheid om in onderling overleg en rekening houdende met de (sportieve) criteria per discipline, een indeling te maken van het Instapteam (T4), het Groeiteam (T3), het Toekomstteam (T2) en het Topteam (T1).
 • Het expertenplatform kan per discipline nieuwe talenten toevoegen en talenten die niet aan de (sportieve) verwachtingen voldoen verwijderen.
 • Het expertenplatform verkiest jaarlijks het Talent van het Jaar.

Criteria Talentenplan

Piramide & Flow Talentenplan